Projekty unijne dla przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania z projektami zarówno regionalnymi i krajowymi, w ramch których Przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na B + R.

Do pobrania: