Regionalny Fundusz Szkoleniowy - zmiana harmonogramu naboru wniosków

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zmieniła harmonogram naboru wniosków - nabór w październiku nie odbędzie się, przyspieszono jednocześnie nabór w listopadzie - przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w dniach 5-7 listopada.

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl