RODO - Monitoring wizyjny - PORADNIK

W dniu 25 maja tego roku weszło w życie nie tylko RODO, ale również nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych. W ustawie tej znalazły się również przepisy zmieniające Kodeks pracy. Uregulowano możliwość stosowania kamer w zakładach pracy.

Obecnie stosowanie monitoringu wizyjnego będzie możliwe w przypadku spełnienia szeregu wymogów, w tym w szczególności wprowadzenia tych kwestii do układu zbiorowego pracy czy regulaminu pracy lub ewentualnie w drodze obwieszczenia pracodawcy oraz poprzez odpowiednie poinformowanie pracowników.

Przepisy te nie miały okresu przejściowego i zaczęły obowiązywać wraz z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – 25 maja 2018 r. Pracodawcy nie mieli więc czasu, żeby się przygotować. W związku z tym Prezes UODO wskazał, że powinni oni zalegalizować już istniejący monitoring najpóźniej do końca września 2018 r.

Z uwagi na wiele wątpliwości związanych z zasadami stosowania kamer w zakładzie pracy Kancelaria SIENKIEWICZ i ZAMROCH (http://www.radcowie.biz/) przygotowła poradnik, który pomoże pracodawcom wdrożyć nowe rozwiązania.

PORADNIK