NETWORKING - "ABC fotowoltaiki - poznaj tajniki instalacji paneli i znacznie zmniejsz koszt energii", 21.01.2020 r.

Upoważniam IPH z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 41, NIP 956-00-01-502 do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i przesłana na adres mailowy podany w tym zgłoszeniu. Prosimy o dokonanie płatności w podanym terminie. W przypadku niedokonania opłaty przed terminem rozpoczęcia spotkania, uczestnictwo w nim nie będzie możliwe.