Zgłoszenia - Skuteczne Social media w Twojej firmie

Upoważniamy IPH z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 41, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 956-00-01-502 do wystawienia faktury VAT. Faktura z 7-dniowym terminem płatności zostanie wystawiona po przeprowadzonym szkoleniu.

* W przypadku nieprzybycia na szkolenie, bez uprzedzenia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zastrzega sobie prawo do obciążenia w/w przedsiębiorstwa / osoby kosztami szkolenia

* W przypadku braku miejsc na szkoleniu (o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń) osoba zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu będzie telefonicznie poinformowana o zaistniałej sytuacji.