Zrealizowane

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pomoc udzielana była bezpłatnie. Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 31.01.2012 r.  
Świadczeniu usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem usługi doradztwa jest pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności. Okres realizacji: 01.05.2011 r. – 30.11.2011 r.
Kompleksowe przeszkolenie 25 osób z zakresu bezpiecznego poruszania się przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym Okres realizacji: 01.08.2005 r. – 31.07.2006 r.    
Utworzeniu działu pod nazwą Regionalne Centrum Eksportu (RCE), który wdrożyła nowe usługi wspierające eksport: usługę doradczą „Paszport do eksportu”, usługi informacyjne świadczone „online”, wdrażane za pomocą witryny: www.eksport.kujpom.info. Okres realizacji: 01.04.2005 r. – 30.06.2006 r.  
Świadczenie bezpłatnych usług dla przedsiębiorców: Audyt energetyczny, Punkt doradczy dla eksporterów, Kojarzenie partnerów zagranicznych Projekt był realizowany w partnerstwie z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu – Lider: Krajowa Izba Gospodarcza. Okres realizacji: 01.04.2009 r. – 31.03.2012 r.  

Strony