FUNDUSZ EKSPORTOWY

FUNDUSZ EKSPORTOWY

GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Dla kogo?

Przedsiębiorcy z woj. kujawsko-pomorskiego posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • mikro
 • mali
 • średni

Na co?

          I.            GRANTY na :

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

        II.            Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

Startujący eksporter - przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?

        I.            Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000,00 euro,

      II.            w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera - max. 30 000,00 zł.

Poziom dofinansowania

        I.            Dla schematu pomocy de minimis:

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej - dla startujących eksporterów (MŚP) ,
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikro przedsiębiorca – max. 85%
 • mały przedsiębiorca – max. 80%
 • średni przedsiębiorca – max. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikro przedsiębiorca – max. 75%
 • mały przedsiębiorca – max. 70%
 • średni przedsiębiorca – max. 65%

      II.            Dla schematu pomocy publicznej - 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Nabór wniosków

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia planowany jest w I kwartale 2019 roku.

 

BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 - 16.00 
tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksportattarr [dot] org [dot] pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

 

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców

 

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński  oraz tucholski

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Ul. Unii Lubelskiej 4C (pokój T4, II piętro), 85-059 Bydgoszcz

Biuro czynne jest w godzinach:

pon., śr., czw. 8.00 – 16.00
wt. 8.00 – 18.00
pt. 8.00 – 14.00

tel.: 52 585 88 80, e-mail: mspatbarr [dot] pl

strona internetowa: www.barr.pl

 

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski,  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 - 16.00 
tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuroatiph [dot] torun [dot] pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i  Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniurealizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 52 813 745,00 PLN, wkład własny 16 888 552,30 PLN.  Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2021

 

Załączniki: