KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Projekt był realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu wspólnie z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu.

W ramach projektu świadczono bezpłatne usługi, które nadal są świadczone w ramach działalności IPH w Toruniu:

Audyt energetyczny
Audyt energetyczny - usługa umożliwiająca małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz innym podmiotom gospodarczym przeprowadzenie audytu energetycznego, którego głównym celem było zalecenie rozwiązań dążących do zmniejszenia kosztów zaopatrzenia w media energetyczne. Opracowanie obejmowało następujące zagadnienia poprawy efektywności energetycznej:

 • źródła ciepła,
 • instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej,
 • instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,
 • instalacji ciepłej wody użytkowej i wody zimnej,
 • instalacji gazowej,
 • procesów technologicznych,
 • termomodernizacji, w tym izolacji cieplnej budynków,
 • optymalizacji zapisów umownych (moc umowna-zamówiona, grupa taryfowa) dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,
 • ochrony środowiska, w tym emisji zanieczyszczeń związanych z wytwarzaniem energii. W/w opracowanie może dotyczyć budynków biurowo-administracyjnych, magazynowych i produkcyjnych zainteresowanych podmiotów.

Audyty energetyczne były realizowane w ścisłej współpracy z Regionalną Agencją Poszanowania Energii w Toruniu.

Punkt doradczy dla eksporterów
Punkt świadczył kompleksowe usługi informacyjno - doradcze dla przedsiębiorców już eksportujących i tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność eksportową z zakresu:

 • badania rynku,
 • zawieranie umów,
 • opracowywanie oferty eksportowej, kontraktu,
 • dostępnych form wsparcia dla eksporterów i in.

Kojarzenie parterów zagranicznych
Usługa umożliwiała małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom nawiązanie współpracy handlowej z przedsiębiorcami zarówno polskimi jak i zagranicznymi.
Usługa polegała na stworzeniu dla zainteresowanego przedsiębiorstwa listy z danymi teleadresowymi, a następnie na opracowaniu tzw. wywiadowni gospodarczej zawierającej niezbędne informacje na temat potencjalnego partnera handlowego oraz profil jego działalności.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2009 - marzec 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.