PUNKT KONSULTACYJNY KSU

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pomoc udzielana była bezpłatnie.

Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 31.01.2012 r.