Zrealizowane

KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Projekt był realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu wspólnie z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu.

W ramach projektu świadczono bezpłatne usługi, które nadal są świadczone w ramach działalności IPH w Toruniu:

Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu brała udział w projekcie "Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim", realizowanym razem z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Celem było wspieranie współpracy w zakresie innowacji w regionie.

Projekt był skierowany do przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, pragnących się rozwijać i szukających sposobów na podniesienie swojej innowacyjności.

Młodzi - kierunek praca

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 31.05.2015 r.

 

Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu

Wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla 10 MMŚP usługowych z kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrożenia rozwiązań innowacyjnych: organizacyjnych i marketingowych

Projekt realizowany był w partnerstwie z UMK w Toruniu.

Okres realizacji: 1.09.2013 r. – 28.02.2015 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji – Hanza

Wsparcie działalności klastra branży budowlanej – akcja promocyjna, udział w targach zagranicznych i krajowych, stworzenie platformy www.hanzainwestycje.pl.

Okres realizacji projektu 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

 

 

FABRYKA MŁODYCH KADR

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 28.02.2015 r.

VOUCHER BADAWCZY

Wsparcie w postaci dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych wprowadzających w firmie innowacje.

Projekt realizowany w partnerstwie - Lider projektu: "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

Okres realizacji: 01.10.2013 r. – 30.09.2015 r.

 

50+ aktywni i skuteczni na rynku pracy

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże dla osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia

Okres realizacji projektu: 1.04.2013 r. – 30.04.2014 r.

ŚWIADOMA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy – warsztaty z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe. Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość.

Projekt realizowany w partnerstwie z „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań, Powiatem Toruńskim, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Poznańskim.

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.

 

MASZ POMYSŁ – ZAŁÓŻ FIRMĘ

Projekt był realizowany w partnerstwie z TARR i 6 innymi IOB. Izba odpowiadała za realizację projektu w Rypinie i we Włocławku. Polegał na udzielaniu wsparcia inwestycyjnego i pomostowego osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony