Informatycy, logistycy, mechanicy samochodowi....

Informatycy, logistycy, mechanicy samochodowi....
9 sty 2017 15:30

Pracodawco! Zastanów się! Możesz zyskać zmotywowanego, wykwalifikowanego pracownika. Staż trwa 150h, a Ciebie kosztuje to maksymalnie 175 zł.

W projekcie uczestniczy 150 uczniów oraz 150 opiekunów (pracowników pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych przyjęciem ucznia na praktyki/staż).

plakat pracodawco

Można przyjąć więcej niż jednego ucznia, a jeden opiekun może nadzorować praktyki/staż więcej niż jednego uczestnika.

W projekcie pokryte są koszty:

  • badań lekarskich
  • szkolenia BHP (refundacja)
  • odzieży roboczej
  • dodatkowego wyposażenia niezbędnego w miejscu odbywania praktyki / stażu
  • stypendium za odbywanie praktyki / stażu – 1 167,00 zł netto za 150 godzin praktyki / stażu
  • dojazdu do miejsca pracy ucznia

Pracodawcy mają zagwarantowane:

  • szkolenie pracownika wyznaczonego do pełnienia roli opiekuna praktykanta / stażysty (kilkugodzinne spotkanie na terenie Torunia),
  • zwrot kosztów BHP praktykanta / stażysty przeprowadzonego na stanowisku pracy,
  • dodatek do wynagrodzenia opiekuna praktykanta / stażysty ( 500 zł brutto brutto nie więcej niż 10% wynagrodzenia).

JAKI KOSZT DLA PRACODAWCY?

  • 175,05 zł, czyli 5% wkładu. Są odliczane od 500 zł dodatku dla opiekuna.

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY:
Formularz zgłoszeniowy
Wypełniony dokument prosimy wysłać poczta lub przynieść osobiście do biura IPH w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 41

DOKUMENTY DLA UCZNIA:
Formularz zgłoszeniowy
Wypełniony dokument prosimy przekazać w sekretariacie szkoły.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o projekcie prosimy o kontakt z Martą Kazimierską – tel. 56 658 62 90, e-mail – kazimierskaatiph [dot] torun [dot] pl