Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

Przedsiębiorstwa w obliczu transformacji cyfrowej – WEBINAR

Napisane 8 lutego, 2021

Zapraszamy na na cykl spotkań, na których przedstawimy problematykę cyfrowej transformacji – wiodącego trendu charakteryzującego przemiany zachodzące we współczesnych przedsiębiorstwach.
Webinaria odbędą się w dniach:
12.02.2021, godz.12:00
26.02.2021, godz. 12:00
12.03.2021, godz. 12:00
Poprowadzi je dr Piotr Wiśniewski.
Doktor nauk o zarządzaniu, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, autor, speaker konsultant. Od 2016 roku rozwija grupę Spółek DB77, która zajmuje się optymalizacją procesów w organizacjach produkcyjnych oraz usługowych, a także robotyzacją produkcji na terenie Europy oraz Azji. Założyciel Pierwszej na świecie Platformy Robotów DBR77.com, której celem jest wspieranie robotyzacji oraz automatyzacja produkcji w przedsiębiorstwach, które nie byłyby w stanie zrobić tego samodzielnie.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.