Wydarzenie: ESTOŃSKI CIT – czyli jak...
Wydarzenie: ESTOŃSKI CIT –...

Stanowisko Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu ws. Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

Napisane 2 listopada, 2020

Zarząd Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu popiera realizację inwestycji, jaką jest budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu. Jako organizacja zrzeszająca ponad 250 przedsiębiorców działających na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, żywo interesujemy się wszelkimi inwestycjami realizowanymi na terenie Torunia, w szczególności takimi, które długofalowo będą oddziaływały na gospodarkę lokalną i nie tylko.

Naszym zdaniem, duża inwestycja, jaką jest budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu to inicjatywa wspierającą i promująca rozwój województwa i jako taka stanowi także inicjatywę  gospodarczą, która może w przyszłości inicjować nowe działania biznesowe w regionie. Już na obecnym etapie jako instytucja otoczenia biznesu dostajemy zapytania  o możliwości nawiązania przyszłej współpracy w zakresie udostępniania wysokiej jakości sprzętu, specjalistycznych przestrzeni i fachowej kadry.

Organizacja międzynarodowego festiwalu filmowego, jak również perspektywicznie realizacja przedsięwzięć powiązanych z festiwalem takich jak targi, wystawy, wernisaże, znacząco wpłynie na rozwój branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, reklamowej, transportowej, ale także dynamicznie rozwijającego się sektora branż kreatywnych.

Nie bez znaczenia jest też ogromny walor promocyjny tego przedsięwzięcia, który znacząco może wpłynąć na wzrost rozpoznawalności naszego regionu na arenie międzynarodowej, a tym samym ułatwić potencjalne kontakty biznesowe.

Ponadto należy wspomnieć, że już sam proces budowlany stanie się, jak przewidujemy, możliwością rozwoju lokalnych firm budowlanych, które z pewnością staną się podwykonawcami lub dostawcami materiałów dla potencjalnego wykonawcy obiektu. Dodatkowo warto wskazać, że realizacją projektu przyniesie ze sobą utworzenie nowych miejsc pracy, zarówno w samym centrum filmowym jak i w branżach pokrewnych, które odnotują znaczący wpływ przychodów w związku z możliwością obsługi imprez artystycznych.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią Covid 19 i coraz większe spowolnienie gospodarki krajowej, wskazujemy, że rozpoczęcie tak dużej inwestycji może w znaczący sposób poprawić sytuacje firm regionalnych. Zainwestowanie w rynek tak znaczących nakładów finansowych, dzięki którym powstanie trwała infrastruktura zawsze pozytywnie wpływa na rozwój danego rynku i jego przewagę konkurencyjną.

Chcielibyśmy, szczególnie jako środowisko gospodarcze podkreślić, że jak każde, tak ogromne przedsięwzięcie powinno posiadać przemyślany model biznesowy. Funkcjonowanie Centrum nie może być oparte jedynie na organizacji samego festiwalu Camerimage, ale zakładać długofalowe działania zmierzające do komercyjnego wykorzystania powstałej infrastruktury. Jednocześnie deklarujemy wsparcie Gminy Miasta Torunia i  chęć włączenia się w  prace koncepcyjne w/w zakresie.

Uważamy, że potencjał jaki niesie ze sobą budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu, w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, znacznie przewyższy wkład jaki zostanie włożony na jego budowę.