Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości 2024.
Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości...

“STARTER – młodzi w biznesie” OGŁOSZENIE O NABORZE

Napisane 15 grudnia, 2021

Ogłoszenie o naborze

Nabór nr: 1

Dla kogo – grupa docelowa: osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo – obszar: obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego).

Kiedy: od 10.01.2022 do 27.01.2022

Liczba miejsc: 14

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które należą do poniższych grup:

– utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19,

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce dokumenty projektowe

Gdzie wypełnić formularz rekrutacyjny: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny i za pomocą którego należy przesłać wskazane w formularzu rekrutacyjnym załączniki a następnie po przesłaniu formularza za pomogą generatora należy go wydrukować, zaparafować, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób wskazany w regulaminie, tj. przesłać mailem – w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów – na adres bur.ckpis@byd.pl oraz w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o wsparcie szkoleniowe (obowiązek dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej w formie papierowej dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie).