Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Instytut Nowych Materiałów i Technologii

Instytut Nowych Materiałów i Technologii jest placówką naukowo-badawczą, powołaną w 2016 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Chemii UMK – dr Anny Ilnickiej i prof. Jerzego Łukaszewicza. Jest spółką typu spin-off, działającą w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Transferu Technologii UMK.

Zainwestuj lub zadaj pytanie

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.