Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Lassor Sp. z o. o.

Firma Lassor Sp. z o. o. skupia wokół siebie GRUPĘ entuzjastów, badaczy i specjalistów, którzy nie trywializują PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZNIA, nie uważają, że „każdy jest zmęczony”, nie usłyszysz od nas, że „nie chce Ci się pracować” albo „weź się w garść”. My naprawdę wierzymy i rozumiemy, że czasami można być chorym „tylko” ze zmęczenia. Na początku była pasja poznania nowych zjawisk, dostrzeżenie tego, czego inni dostrzec nie chcą lub nie potrafią. Badamy i współuczestniczymy w badaniach nad wieloma aspektami PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, chcemy aby również inni dostrzegli bardzo złożoną i wielowymiarową naturę PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA.

Portal LASSOR.PL został stworzony z myślą o tych wszystkich, którzy zadają sobie pytanie czy poczucie zmęczenia jakiego doświadczają to jeszcze coś z czym potrafią sobie skutecznie poradzić, czy jednak jest to stan realnie zagrażający zdrowiu, relacjom z bliskimi, pracy i zobowiązaniom?

Narzędzia dostępne w portalu pomogą przybliżyć i poznać naturę Państwa dolegliwości w oparciu o krótki wywiad i możliwość konsultacji ze specjalistą.

Zainwestuj lub zadaj pytanie

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.