Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

LumiDatis Sp. z o.o.

LumiDatis jest firmą typu spin off powstałą w 2015 r. przy Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika (UMK) w Toruniu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oznaczania
absolutnego wieku różnego rodzaju próbek za pomocą obiektywnych metod
badawczych z dziedziny nauk ścisłych.

Nasze laboratorium
Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą badawczą (m.in. spektrometrem
promieniowania gamma z detektorem HPGe i czytnikiem stymulowanej luminescencji
Riso) gwarantującą uzyskanie powtarzalnych wyników na światowym poziomie.

Zespół badawczy
Prezesem firmy jest Paweł Matlakiewicz. W skład Zespołu badawczego wchodzą naukowcy z Instytutu Fizyki UMK: dr hab. Alicja Chruścińska, dr Krzysztof Przegiętka i dr Piotr Palczewski posiadający uznany dorobek w dziedzinie badań i zastosowania metody datowania luminescencyjnego, potwierdzony m.in. publikacjami naukowymi oraz realizacją zleceń komercyjnych.

Zainwestuj lub zadaj pytanie

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.