Wydarzenie: Na dobry początek lata –...
Wydarzenie: Na dobry początek...

Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Napisane 30 grudnia, 2020

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.