Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Napisane 1 grudnia, 2020

Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Najważniejsze zasady udzielania pomocy w ramach wsparcia branżowego:

  • Wymagany spadek obrotów ze sprzedaży towarów i usług o co najmniej 50%. Porównanie danych z miesiąca listopada 2020 r. do miesiąca września 2020 r.
  • Utrzymanie zadeklarowanych pełnych etatów w okresie finansowania (w tym wlicza się umowy o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, umowy o sprzedaż usług).
  • Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na koniec 2019 r.
  • Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek.
  • Zakaz podwójnego finansowania kosztów z innych środków publicznych.

Termin, od którego można składać wnioski: 01.12.2020
Termin, do którego można składać wnioski: 07.12.2020
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 28.12.2020

Więcej informacji: Informacje (kujawsko-pomorskie.pl)

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.