Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Wydarzenia

Bądź w centrum biznesowych wydarzeń w regionie

Zapisz się na newsletter

Pochodzenie towarów w regulacjach celnych Unii Europejskiej i umowach międzynarodowych SZKOLENIE ONLINE 22. 10. 2021 r.

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym, a także wytwarzaniem produktów przeznaczonych na eksport na dalszych etapach łańcucha dostaw – zarówno do właścicieli firm, jak i kadry odpowiedzialnej za zarządzanie transakcjami towarowymi, ich organizację i rozliczenie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaką rolę w transakcjach towarowych ma ustalenie pochodzenia towarów, w jaki sposób prawidłowo je udokumentować, jakich dowodów...

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.