Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

ZGM: nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, fortów, garaży i miejsc parkingowych

Napisane 3 września, 2020

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych. Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  16.09.2020 r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  (pok. nr 16) . Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium.

Wykaz wszystkich dostępnych obiektów i wszystkie informacje dotyczące przetargu znajdziecie w pliku załączonym poniżej.

ZGM – nabór 3.09.2020

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.