Wydarzenie: GOOD DEAL – stacjonarne warsztaty...
Wydarzenie: GOOD DEAL –...

Konsultacje społeczne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ

Napisane 28 października, 2021

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu konsultacji społecznych programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ.

Konsultacje społeczne odbywają się w od 27 października do 3 grudnia 2021 r.

W ramach konsultacji przeprowadzony zostanie szereg spotkań poświęconych programowi, które obejmą całe województwo oraz szeroki krąg interesariuszy. Wierzymy, iż w ramach konsultacji pozyskamy merytoryczne uwagi i wnioski od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców naszego województwa.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w wysłuchaniach branżowych, które odbędą się w formie on-line oraz do składania uwag przez formularz. Prosimy także o rozpropagowanie informacji o tym przedsięwzięciu w swoich środowiskach.

Informacje dotyczące konsultacji społecznych wraz z harmonogramem wysłuchań znajdą Państwo na stronie internetowej pod linkiem:

https://mojregion.eu/rpo/wiadomosci/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw-i-pomorza-2021-2027/