Wydarzenie: Motywacje blaski i cienie biznesu.
Wydarzenie: Motywacje blaski i...

Terrinov

Projekt Terrinov ma na celu stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia, który zostanie przetestowany w skali międzynarodowej, na terytoriach organizacji zaangażowanych w projekt. Pomysł jest skierowany do zainteresowanych stron w obszarze zatrudnienia i rozwoju terytorialnego w celu dzielenia się istniejącymi praktykami współpracy terytorialnej z myślą o przygotowaniu w kierunku przemian społecznych i środowiskowych oraz zwiększenia dostępu do zatrudnienia i szkolenia zawodowego.

Więcej informacji:

https://www.terrinov-europe.com/