Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw – zostało 17 dni na zgłoszenia do XII edycji konkursu

Napisane 7 września, 2020

Twoja firma wdrożyła lub opracowała innowacyjne produkty, usługi i technologie?

Zgłoś swoje rozwiązanie do XII edycji konkursu Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw i dołącz do laureatów poprzednich edycji, wśród nich m.in.:

  • High Technology Glass Polska
  • SWIMER
  • SORIMEX
  • DeliGoo – You sell, We deliver

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi.

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz:  https://liderzy.tarr.org.pl/ do 24 września 2020 roku.

Ideą konkursu jest:

💡 promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;

💡wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;

💡 promocja inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego;

💡 promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” oraz inne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.