Wydarzenie: [SZKOLENIE] Nowoczesne techniki aktywnej sprzedaży...
Wydarzenie: [SZKOLENIE] Nowoczesne techniki...
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Walne Zgromadzenie Członków IPH 2020

23 września @ 14:00 - 16:00

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU, które odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 14.00

w Hotelu Heban w Toruniu, ul. Male Garbary 7.

W przypadku braku kworum drugim terminem Zgromadzenia jest godz. 14.31 w tym samym dniu i miejscu.

Celem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium Zarządowi i Prezydium Izby, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przedstawienie działań Izby w 2020 roku.

Informujemy, że z uwagi na panujący obecnie stan epidemii i związane z nim ograniczenia maksymalna ilość osób uczestniczących w Zgromadzeniu wynosi 150 osób. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości osób będą podjęte działania zmierzające do przeprowadzenia Zgromadzenia zgodnie z przepisami.

Z powyższych względów uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu do dnia 21.09.2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.iph.torun.pl/zgloszenie-na-walne-zgromadzenie-czlonkow-iph-2020/.

Jednocześnie wskazujemy, że na Zgromadzeniu będą obowiązywać wszelkie regulacje związane z panującym stanem epidemii. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa uczestnicy Zgromadzenia zobowiązani są przybyć na Zgromadzenie w maseczce ochronnej.

W razie wystąpienia dodatkowych ograniczeń związanych z COVID-19 będziemy Państwa informować drogą mailową.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Izby za rok 2019
7. Informacja o działalności Bussines Centre Lab Sp. z o.o.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Izby za rok 2019.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
11. Absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania Sprawozdania finansowego Izby w formie
uproszczonej oraz o przekazaniu zysku na kapitał własny.
13. Przedstawienie działań Izby realizowanych w roku 2020.
14. Dyskusja programowa.
15. Zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
16. Przedstawienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia przez Komisję Uchwał
i Wniosków.
17. Głosowanie w sprawie uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

 

Szczegóły

Data:
23 września
Czas:
14:00 - 16:00
Strona internetowa:
https://www.iph.torun.pl/zgloszenie-na-walne-zgromadzenie-czlonkow-iph-2020/

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.