Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.

Branża: inne
Adres: ul. Gagarina 5  p. 102, 87-100 Toruń
Telefony: 602 318 015
E-maile: ctt.umk@gmail.com
WWW: https://www.ctt.umk.pl/
NIP: 956 230 65 71

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. (dalej: CTT UMK) to spółka celowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu założona w 2014 roku. Powołano ją w celu zarządzania własnością intelektualną uczelni poprzez m.in. komercjalizację osiągnięć naukowo-badawczych na drodze współpracy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. CTT UMK uprawnione jest do sprzedawania licencji na zgłoszenia patentowe i patenty będące własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Ponadto spółka celowa umożliwia tworzenie spółek spin-off opierających się na łączeniu środowiska naukowego ze środowiskiem biznesowym we wspólnym przedsiębiorstwie. CTT UMK wspiera inicjatywy klastrowe w województwie kujawsko-pomorskim oraz inicjuje współpracę badawczo-rozwojową w klastrach.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.