Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

BRANŻA: doradcza
ADRES: Warszawska 4/7 , 87-100 Toruń
TELEFONY: 56 661 09 55
E-MAILE: romancieminski.gdansk@gmail.com
WWW: http://fundacja-proeuropa.org.pl/

Organizacja szkoleń, konferencje edukacyjne, seminaria szkoleniowe oraz integracyjne, doradztwo, projekty unijne, pośrednictwo pracy

 

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.