Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

Konkurs 5/FWI/2020 – LISTA RANKINGOWA PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW

Napisane 2 marca, 2021

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła listę rankingową wniosków przyjętych do dofinansowania w naborze 5/FWI/2020 FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO.

Znajduje się tu kolejnych ponad 650 firm z sektora MŚP, które odbiorą granty na inwestycje prowadzące do tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

LISTY RANKINGOWE

Przypominamy, że celem tego wsparcia jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności. Umożliwi ono kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP zmiany profilu działalności, wdrożenie nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości.

Izb Przemysłowo- Handlowa w Toruniu prowadzi z Pracodawcami Pomorza i Kujaw infolinię dla przedsiębiorców korzystających z Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego – tel. (52) 510 88 70. Na tym etapie można kontaktować się w sprawie informacji dotyczących prawidłowej realizacji i rozliczania grantów. Zapraszamy!

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.