Wydarzenie: Spotkanie z Parlamentarzystami
Wydarzenie: Spotkanie z Parlamentarzystami

Nabory wniosków PUP dla Miasta Torunia.

Napisane 13 września, 2023

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia realizuje projekt pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Obecnie PUP dla Miasta Torunia prowadzi nabór wniosków na:

– refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

– bony na zasiedlenie (dotyczy osób do 30 r.ż)

– szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy.

Więcej informacji: https://muptorun.praca.gov.pl/