Wydarzenie: Zwiększanie sprzedaży dzięki poprawie użyteczności...
Wydarzenie: Zwiększanie sprzedaży dzięki...

Fundusze na rozwój xxxxxx

Chcesz zdobyć dofinansowanie zewnętrzne na rozwój swojej działalności? W IPH od wielu lat skutecznie pozyskujemy dotacje z Unii Europejskiej, z których następnie korzystają firmy z naszego regionu. Sami również realizujemy różne projekty i jesteśmy beneficjentem wielu programów. Większość przedsiębiorców chciałaby pozyskać dodatkowe środki na rozwój swoich firm, jednak nie każdy jednak wie, jak uzyskać takie wsparcie. Eksperci IPH w Toruniu oferują swoje doradztwo i pomoc w tym zakresie.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych to szansa dla Ciebie i Twoich pracowników na zdobycie nowych umiejętności i certyfikatów.

Dowiedz się więcej

FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant!

Dla kogo?

Z Funduszu Eksportowego mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%
 • Możesz pozyskać do 852 580,00 zł na jedno przedsiębiorstwo

Co mogę sfinansować?

 • udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 • udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 • usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymogów zagranicznych rynków.

Jak mogę uzyskać więcej informacji?

Wejdź na stronę: https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/ 

Zadzwoń: 56 658 62 90 lub napisz: biuro@iph.torun.pl

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

Dla kogo?

O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

 • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz
 • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Schemat 1

  Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, lub 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;

 • Schemat 2

  Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia oraz utworzenia minimum jednego trwałego miejsca pracy;

 • Schemat 3

  Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy (możliwość dofinansowania wyposażenia nie więcej niż 3 punktów handlowych należących do jednego mikroprzedsiębiorstwa).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie TARR:
https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/

IPH wraz z Pracodawcami Pomorza i Kujaw prowadzi infolinię informacyjną dot. Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego (środki w ramach 3 schematów na walkę ze skutkami covid-19). Zapraszamy do kontaktu: (52) 510 88 70.

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych to szansa dla Ciebie i Twoich pracowników na zdobycie nowych umiejętności i certyfikatów.

Oferta dostępna na stronie BUR (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest bardzo szeroka, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie (nawet do 80% wartości szkolenia) między innymi na kursy cukiernicze, językowe, z obsługi mediów społecznościowych a także zdobyć certyfikat poświadczający umiejętność latania dronem.

Umów się na spotkanie z konsultantem IPH – podczas rozmowy otrzymasz wskazówki dotyczące uzupełnienia dokumentów i tzw. diagnozy potrzeb rozwojowych, na podstawie których możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Szczegóły dotyczące projektu w naszym województwie znajdują się na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń lub napisz: 56 658 62 90 / biuro@iph.torun.pl