Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa...
Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 5/FWI/2020 – termin składania wniosków. Pobierz poradnik „FWI – najczęstsze pytania”

Napisane 10 listopada, 2020

Nabór nr 5/FWI/2020

Szanowni Państwo,

Termin, od którego można składać wnioski – 17.11.2020 r. godz. 13.00
Termin, do którego można składać wnioski – 24.11.2020 r.

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK „FWI – najczęstsze pytania”

przy czym w sytuacji wyczerpania 145% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu. Komunikat o zakończeniu naboru zamieszczony zostanie w dniu wyczerpania 145% alokacji.

Rejestracja nowych użytkowników w Generatorze wniosków będzie możliwa od 17.11.2020 r. od godziny 8.00 do 11.59. Następnie w godzinach 12.00-12.59 nastąpi przerwa techniczna. Wnioski będzie można składać od godziny 13.00, wówczas również nadal będzie możliwa rejestracja nowych użytkowników.

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 29.12.2020 r.

Informacje o projekcie: https://www.tarr.org.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-nr-5-fwi-2020/