Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa...
Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji...

Pismo od Prezesa KIG do Premiera Jarosława Gowina

Napisane 4 grudnia, 2020

Prezes KIG o konieczności wsparcia wszystkich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza tych, którzy mieli znaczny udział w łańcuchu dostaw dla branż objętych ograniczeniami, a których PKD nie zostało wskazane jako otrzymujące pomoc finansową Państwa. Proponowane przez KIG rozwiązania, to m.in.:

  • Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia, jako warunku 75% umorzenia środków otrzymanych z Tarczy PFR.
  • Wliczanie do limitu pomocy z PFR tylko środków, które nie podlegają zwrotowi.
  • Dokonanie zmian w obszarze kosztów podatkowych
  • Przedstawienie przedsiębiorcom czytelnego planu administracyjnego reglamentowania działalności gospodarczej.
  • Odroczenie wejścia w życie nowych danin.

Cały list do Premiera Jarosława Gowina jest dostępny tu: Pismo od Prezesa KIG do Premiera Jarosława Gowina