Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa...
Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji...

Polityka parkingowa w Toruniu – II etap konsultacji

Napisane 7 października, 2020

Trwa II etap konsultacji społecznych dotyczących Polityki Parkingowej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025.
👉 Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?
1) Zapoznaj się z:
2) Do 11.10 do godz. 15:00 zgłoś chęć udziału pisząc na adres: konsultacje@um.torun.pl.
W zgłoszeniu podaj:
✔ imię i nazwisko,
✔ adres e-mail,
✔ preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową
3) Po otrzymaniu potwierdzenia weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line 12 października 2020 r.
W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt dokumentu Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030.
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze, prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 56 611 86 81. Uwagi można zgłaszać do 19 października 2020 r.
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT.