Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby Przemysłowo-Handlowej w...
Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby...

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości – Ratujmy wspólne miejsca pracy!

Napisane 13 listopada, 2020

Zapraszamy do zapoznania się z apelem przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości:

„W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19 przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości apelują o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić nas przed zamknięciem gospodarki.

Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością.

Apelujemy więc do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych w miejscu pracy. Ponadto, zalecamy naszym pracownikom rygorystyczne przestrzeganie zasady DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczka – w pracy oraz w przestrzeniach publicznych […]

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Rady Przedsiębiorczości i sygnatariuszem Stanowiska.”

Pełną treść apelu można znaleźć tu:

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości − Ratujmy wspólnie miejsca pracy!