Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Technology for Mobile Sp. z o.o.

„Technology for Mobile” jest firmą, której powstanie zostało zainicjowane przez dra hab. Michała Polasika, prof. UMK, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Misją firmy jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w obszarze mobilnych technologii płatniczych.
Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w szeroko rozumianym obszarze technologii mobilnych i finansowych. W pierwszym okresie działalności jej przedmiotem zainteresowania będą mobilne rozwiązania dla karty miejskiej nowej generacji, wielofunkcyjne gadżety płatnicze oraz technologia zbliżeniowa HCE. Wykorzystując zasoby naukowe UMK i wiedzę ekspercką zespołu dra hab. Michała Polasika, prof. UMK, spółka będzie, we współpracy z partnerem biznesowym uPaid, prowadziła badania nad ww. technologiami i rozwój produktów, wykorzystując narzędzia w postaci projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych.

Zainwestuj lub zadaj pytanie

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.