Wydarzenie: Mów, gdy niebezpiecznie milczeć –...
Wydarzenie: Mów, gdy niebezpiecznie...

Walne Zgromadzenie Członków IPH w Toruniu.

Napisane 21 marca, 2024

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU, które odbędzie się 15 maja 2024 roku (środa) o godz. 13.00 w Intelligent Business Centre Lab (Sala Demonstracyjna na IV piętrze), ul. Sportowa 18-20 w Toruniu.

W przypadku braku kworum drugim terminem Zgromadzenia jest godz. 13.31 w tym samym dniu i miejscu.

Celem zwołania Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium Zarządowi i Prezydium Izby, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023,  przedstawienie założeń programowych na rok 2024 oraz zmiany w statucie.

Prosimy o zapisanie się do dnia 10.05.2024 r.

W przypadku oddelegowania na Walne Zgromadzenie osoby innej niż wyznaczona do reprezentacji przedsiębiorstwa w Izbie – należy wypełnić, podpisać pełnomocnictwo zgodnie z reprezentacją w Izbie i przynieść w dniu Walnego Zgromadzenia.

 

    Mikroprzedsiębiorstwo (1-9 zatrudnionych)Małe przedsiębiorstwo (10-49 zatrudnionych)Średnie przedsiębiorstwo (50-249 zatrudnionych)Duże przedsiębiorstwo (ponad 250 zatrudnionych)