Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby Przemysłowo-Handlowej w...
Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby...

Ważna informacja dotycząca naborów 3/FWI/2020 oraz 5/FWI/2020

Napisane 29 grudnia, 2020

Wydłużenie oceny wniosków dot. naboru 5/FWI/2020

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 5/FWI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o 29 dni roboczych tj. do dnia 10.02.2021 r.

Wydłużenie oceny wniosków dot. naboru 3/FWI/2020

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 3/FWI/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 9 dni roboczych tj. do dnia 15.01.2021 r.

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19