Wydarzenie: Jak bez stresu rozliczyć subwencję...
Wydarzenie: Jak bez stresu...

Ogłoszenia

Jedno ogłoszenie dostępne

Tutaj może widnieć Twoje ogłoszenie!

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.