Wydarzenie: Mów, gdy niebezpiecznie milczeć –...
Wydarzenie: Mów, gdy niebezpiecznie...

Stanowisko przedsiębiorców wobec wyzwań i potrzeb rozwojowych Torunia i regionu.

Napisane 16 marca, 2024

Przedstawiamy Państwu materiał będący zbiorczym podsumowaniem obrad i dyskusji, jakie miały miejsce na spotkaniach przedsiębiorców, które odbyły się w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu w drugim półroczu 2023 r.
Postulaty, które zostały wypracowane, opierają się na zdefiniowanych przez nich pomysłach, oczekiwaniach, problemach, czy obawach.

Dokument został przygotowany jako: „Stanowisko przedsiębiorców wobec wyzwań i potrzeb rozwojowych Torunia i regionu” na spotkania z kandydatami na Prezydenta Miasta Torunia i kandydatami do Sejmiku Województwa.

https://www.iph.torun.pl/wp-content/uploads/2024/03/Postulaty-przedsiebiorcow.pdf