• Każde przedsięwzięcie ma przed sobą
    tylko przyszłość.
Informujemy, że legalizacja dokumentów handlowych w okresie 17-31 grudnia będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu się. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 56 658 62 90.
Informujemy, że w poniedziałek wigilijny (24.12.2018) Biuro Izby będzie nieczynne. Natomiast w dniach roboczych w okresie 17-31 grudnia Biuro będzie otwarte w godzinach 7:00-16:00.
Nasza firma członkowska New Travel Tomasz Lipiński dla przedsiębiorców stowarzyszonych w Izbie przygotowała specjalną ofertę wyjazdu na narty do Commezzadury (Val di Sole we Włoszech). W dniach 19-26 stycznia 2019 r. mają Państwo okazję skorzystać ze 150 km tras narciarskich i snowboardowych we włoskich Alpach. Dla początkujących możliwe jest także zorganizowanie szkolenia z instruktorami. Zapraszamy wszystkich członków Izby wraz z rodzinami i...
Do zespołu naszej firmy członkowskiej: toruńskiej kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni, spółka partnerska dołączył nowy radca prawny - Agata Kicińska. Gratulujemy i życzymy sukcesów! Radca prawny Agata Kicińska Z Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch współpracuje od 2012 r. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuje strategie w sporach sądowych z pracownikami, tworzy...
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie   Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która . 28 sierpnia br. weszła w życie. Po raz pierwszy, powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa...
W dniu 25 maja tego roku weszło w życie nie tylko RODO, ale również nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych. W ustawie tej znalazły się również przepisy zmieniające Kodeks pracy. Uregulowano możliwość stosowania kamer w zakładach pracy. Obecnie stosowanie monitoringu wizyjnego będzie możliwe w przypadku spełnienia szeregu wymogów, w tym w szczególności wprowadzenia tych kwestii do układu zbiorowego pracy czy regulaminu pracy lub...

Prawo

Chodzi oczywiście o bloga Prawo dla pracodawcy, którego prowadzi mecenas Agata Kicińska. Głównym tematem bloga jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka tak opisuje krąg swoich zainteresowań: W trakcie mojej praktyki miałam okazję brać udział w rozstrzyganiu sporów, wydawaniu opinii prawnych czy negocjacji w sprawach związanych zarówno z indywidualnym, jak i zbiorowym prawem pracy. Nie są mi również obce zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności z...
Już za kilka dni, 25 listopada 2018 r., wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta eliminuje większość problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy i kontynuacją jego biznesu. Zarząd sukcesyjny jest ważną kwestią i w związku z tym zachęcamy do odwiedzenia bloga Zakończenie działalności, w którym mecenas Karol Sienkiewicz porusza takie tematy jak śmierć przedsiębiorcy w kontekście koncesji energetycznej, powołanie zarządcy...
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu organizuje spotkanie networkingowe pod tytułem “Zmiany przepisów prawa na korzyść przedsiębiorcy”, które poprowadzi radca prawny Karol Sienkiewicz. Podczas spotkania mecenas Sienkiewicz będzie zajmował się tematyką związaną z Konstytucją biznesu, a także z zarządem sukcesyjnym. O tematach tych często piszemy na blogu. Spotkanie odbędzie się 27 listopada w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Izby, przy ul. Marii Skłodowskiej –...
Wraz ze śmiercią przedsiębiorcy powstaje problem związany z realizacją zawartych przez niego umów. W pierwszej chwili nasuwa się pytanie: co dzieje się z takimi umowami? Po raz kolejny wracamy do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, mianowicie do art. 30 tej ustawy. Szczegóły w tym zakresie opisał mecenas Karol Sienkiewicz na Blogu o zarządzie sukcesyjnym. Z wpisem można zapoznać się poniżej: Wpływ śmierci przedsiębiorcy na wykonywanie zawartych przez niego umów...
Na blogach kancelarii coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące klauzuli informacyjnej. Pytacie kiedy należy wręczyć klauzulę informacyjną oraz w jakiej formie.  Czasami zastanawiacie się czy klauzulę informacyjną można zamieścić na fakturze VAT, a może na zamówieniu. Śpieszę z odpowiedzią. Zasada numer 1. Przedsiębiorca wręcza klauzulę informacyjną danej osobie tylko raz. Wyjątkowo, gdy przedsiębiorca zmienia treść klauzuli, powinien wręczyć ją ponownie. Przykład: przedsiębiorca dopisuje...
Zarząd sukcesyjny to gorący temat ostatnimi czasy. Dla przypomnienia, dnia 25 listopada 2018 r. wchodzi w życie długo wyczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym, która regulować będzie kwestie kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że przedsiębiorca jednoosobowy może być również pracodawcą. Tak więc ustawa o zarządzie sukcesyjnym będzie miała wpływ na regulacje prawa pracy. Obecnie śmierć przedsiębiorcy jest co do zasady związana z wygaśnięciem stosunku...
Już za niecałe dwa miesiące wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Temat ten coraz częściej gości na naszych blogach, na których przede wszystkim doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej przez nich działalności. W poprzednim wpisie kilka słów poświęconych zostało zagadnieniu związanym z tym kim będzie zarządca sukcesyjny i jakie będą na nim spoczywały obowiązki. Dzisiejszy temat dotyczy ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci w...
Prowadzenie przedsiębiorstwa to nie tylko niewyobrażalny obowiązek, ale również odpowiedzialność. W końcu bycie przedsiębiorcą bardzo często wiąże się z zatrudnianiem wielu pracowników, podpisywaniem umów i zaciąganiem zobowiązań. Oprócz spółek handlowych takich jak akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje również duża grupa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Czy zastanawiałeś się kiedyś ile takich osób jest w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to grupa kilkuset tysięcy...
W poprzednim wpisie, z którym można zapoznać się tutaj, wskazałam, że przedsiębiorca dokonując oceny konieczności wyznaczenia IOD w firmie powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z art. 37 ust. 1 RODO. W lit. b) oraz c) tego przepisu wyszczególnione zostały przesłanki, których spełnienie obliguje przedsiębiorcę do wyznaczenia IOD w jego firmie. Do omówienia pozostała lit. c) wskazanego artykułu, aczkolwiek niektóre przesłanki w niej wskazane będą analogiczne do tych określonych w lit. b)....
Od wielu lat przez media nieustannie przewijał się temat potrzeby wprowadzenia zasady, wedle której przedsiębiorcy byliby chronieni w nierównej walce z organami państwowymi. Spośród wielu pomysłów i propozycji z największą aprobatą spotkała się idea wprowadzenia zasady na wzór tej panującej w innych państwach, a mianowicie rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Przy czym nie należy mylić tego z zasadą “co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, o której pisaliśmy...

Marketing

Kasia: W tym tygo­dniu, z oka­zji Dnia Kobiet, przez media prze­ta­cza się powoli fala poli­tycz­nych, spo­łecz­nych i life­sty­lo­wych pod­su­mo­wań, obra­ca­ją­cych się wokół rów­no­upraw­nie­nia, femi­ni­zmu i eman­cy­pa­cji kobiet. Na pewno w wielu z nich zabrzmi echo #me­too i #ti­me­sup, być może pojawi się także na mar­gi­ne­sie dys­ku­sja o inklu­zyw­no­ści, ale raczej w kon­tek­ście pory­wa­ją­cego prze­mó­wie­nia Fran­ces McDor­mand i jej #inc­lu­sion­ri­der, niż fak­tycz­nej reflek­...
Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT narzę­dzia dobrze dzia­łają także w innych kon­tek­stach. Co ważne, po pro...
Parę tygodni temu Facebook zatrząsł się w posadach. Nie wszyscy być może już poczuliśmy te drgania, ale wkrótce odczuwalne będą w najdalszych zakamarkach Facebookowej społeczności, czyli nawet na news feedzie mojej Mamy. I twojej też Na początku tego roku Mark Zuckerberg, przez niektórych uważany za następcę Donalda Trumpa, przez innych – za zakompleksionego geeka w szarym t-shircie, który raz na zawsze popsuł nam Świat, ogłosił, że Facebook się zmienia. Jak przetrwać zmianę algorytmu...
Zwięk­sze­nie limitu zna­ków we wpi­sach na Twit­terze ze 140 do 280 zna­ków to zda­niem wielu eks­per­tów jedna z naj­waż­niej­szych zmian w PR-e i mar­ke­tingu minio­nego roku. Tuż pod koniec 2017 roku plotki stały się prawą i Jack Dor­sey CEO Twit­tera wpro­wa­dził rewo­lu­cyjną zmianę. Powie­dzieć, że Twit­ter to medium kon­tro­wer­syjne, to powie­dzieć coś oczywistego. Pomi­ja­jąc poli­tyczną gębę, którą mikro­blog ma przy­szytą w Pol­sce czy USA, Twit­ter wyróż­nia się wśród social media...
Artykuł Kwadrans na PR podcast – AstroTurfing pochodzi z serwisu πR / 3.14 Public Relations.
  Artykuł Kwadrans na PR podcast – marketing hashtagów pochodzi z serwisu πR / 3.14 Public Relations.
Trendy to jeden z wytrychów współczesnej kultury. Pojawiają się na okładkach lśniących magazynów dla kobiet, czają się w menu modnych knajpek, atakują nas w kolejnych newsletterach sklepów internetowych, w opiniotwórczych mediach, na blogach, portalach i w social media… Stały się czymś więcej niż marketingowe hasło, które pomaga sprzedawać nowy model trampek czy burgery z buraczków. Nosząc pozory dziedziny naukowej i wiedzy tajemnej, trendy stały się potężnym biznesem. Mamy więc...
Ostatnie lata zmieniły sposób komunikacji w sieci, gdzie funkcjonuje ponad 3 mld ludzi, z czego 2 mld korzysta z różnego rodzaju mediów społecznościowych. Dzięki sieci ludzie uzyskają dostęp do oceanu informacji, ogromu rozrywki, wiedzy, edukacji i niezmierzonych zasobów kulturowych. Z jednej strony wszyscy jesteśmy konsumentami informacji (głównie w warstwie sieci społecznościowych), a z drugiej strony aktywnie generujemy treści. Każdy z nas może mieć wyraźny, medialny głos w sieci. Staje się...
około
0
uczestników spotkań
ponad
0
podpisanych umów w ramach projektów unijnych
ponad
0
zalegalizowanych dokumentów