Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato – spotkanie dla...
Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato –...

„Starter – Młodzi w biznesie” – KONTAKT

Biuro projektu w Toruniu

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu

Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56-658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

 

Biuro projektu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 17, 52 567 00 68

e-mail: bur.ckpis@byd.pl